Alena Shlyk

693167808
/ Warszawa / mazowieckie
lena.shlyk@gmail.com
Edukacja, Poradnictwo prawne i promocja praw migrantów
Jako wolontariuszka, wspieram projekty dt. migracji, i w szczególności projekty mający na celu zwalczania przemocy wobec kobiet migrantek i uchodźczyń. Jestem członkiem grupy nieformalnej "Stop przemocy wobec migrantek". W październiku i listopadzie zorganizowałyśmy cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy dla migrantek, migrantów oraz osób pracujących na rzecz społeczności migranckich w Warszawie. Jestem również w trakcie tłumaczenia Karty Niebieskiej na języku Rosyjski.

Beata Samoraj-Charitonow

787336336
/ Warszawa / mazowieckie
beata.samoraj@uw.edu.pl
badania, Poradnictwo prawne i promocja praw migrantów
.

BUWiWM

223933843
Ogrodowa 28/30 / Warszawa / mazowieckie
biuro@buwiwm.edu.pl
Edukacja
poświadczanie znajomości języka polskiego

Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL

505035927
ul. Spokojna 1 Lublin / Lublin / lubelskie
anna.kosinska@kul.pl
badania, Edukacja, Kultura, Nauka
Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną jest prowadzone na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Instytucie Europeistyki. Centrum ma charakter interdyscyplinarny. Misją Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną jest prowadzenie badań poświęconych europejskiemu prawu migracyjnemu i szeroko pojętej polityce migracyjnej. Szczególna uwaga w pracach grupy skupia się na kwestii ochrony praw migr

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

422274500
Kopernika 7 / Pabianice / łódzkie
stowrompab@poczta.onet.pl
Edukacja, Kultura, Poradnictwo prawne i promocja praw migrantów, Rynek Pracy
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce działa od 1998r., zajmując się pracą na rzecz społeczności romskiej oraz działa w środowisku wielokulturowym, posiada duże doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów dla marginalizowanych grup w społeczeństwie oraz w działaniach antydyskryminacyjnych dla społeczeństwa większościowego, zwalcza mowę nienawiści współpracując z Pełnomocnikiem Wojewody Łódzkiego ds. Mniejszości.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.