Uwaga! Jeżeli znacie organizację, instytucję lub osobę, która w szczególny sposób przyczynia się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami, i nie zgłosiliście ją jeszcze do nagrody Złotych Wachlarzy, zrób to dzisiaj. Uwaga, termin zgłoszeń mija w najbliższą niedzielę - 26 listopada. Zgłoszeń należy dokonywać on-line na http://www.złotewachlarze.pl/zglos-kandydata . Zgłoszeń mogą dokonywać tylko podmioty prawne - organizacje, instytucje, firmy. Instytucja, organizacja, firma może sama zgłosić swoją kandydaturę. Wiecej info na www.zlotewachlarze.pl.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.