24 października to dzień ONZ w Polsce. Program tegorocznych obchodów ściśle nawiązywał do celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030 przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Podczas spotkania Anna Rostocka Dyrektor Biura IOM przedstawiła, w jaki sposób migracje mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Warto zwrócić uwagę, że w Agendzie 2030 sygnotariusze podkręślili wagę działań dotyczących dobrego zarządzania migracjami jako czynnika, który sprzyja zrównoważonemu rozwojowi.

Wydarzenie miało charakter business mixera. Spotkanie organizowane było przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rodzinę ONZ.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.