Konkurs Złote Wachlarze ma na celu wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, wspierania integracji migrantów w Polsce, lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Statuetka Złotych Wachlarzy zostanie wręczona zwycięzcom podczas uroczystej gali Złotych Wachlarzy, która dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy odbędzie się 16 grudnia w Centrum Kreatywności w Warszawie.

 

Aby zgłosić kandydatów w konkursie, należy:

  1. wejść na stronę http://www.złotewachlarze.pl/zglos-kandydata
  2. wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając dane instytucji zgłaszającej, dane kandydata oraz uzasadnienie wyboru (do 6 000 znaków ze spacjami) przedstawiające działania podejmowane przez zgłoszoną osobę / instytucję oraz ich wpływ na integrację migrantów w Polsce, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami w Polsce
  3. wysłać zgłoszenie oraz potwierdzić je klikając na link w otrzymanej wiadomości e-mail

Kandydatury do nagrody Złotych Wachlarzy mogą zgłaszać do 26 listopada działające na terenie Polski instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz podmioty prywatne zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio tematyką migracyjną na polu społecznym, gospodarczym, prawno-politycznym lub kulturalnym.

Termin przyjmowania zgłoszeń - 26 listopada 2017

Na podstawie zebranych zgłoszeń, Kapituła Konkursu wyłania Nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017, a następnie w drodze głosowania, Laureatów konkursu w dwóch kategoriach.

Ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie statuetek Złotych Wachlarzy odbędzie się 16 grudnia 2017 podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy, która dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy odbędzie się  w Centrum Kreatywności w Warszawie.

Partnerami IOM w realizacji tegorocznej edycji konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, Business Center Club oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji na temat konkursu na www.zlotewachlarze.pl .

 

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.