Ruszył nabór na kolejną już edycję studiów podyplomowych Współczesne Migracje Międzynarodowe prowadzonych w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego przez wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę badaczy i praktyków.
Program studiów to 150 godzin (60 punktów ETCS) i 30 przedmiotów w ramach następujących bloków tematycznych:
(1) Wprowadzenie do wiedzy o procesach migracyjnych;
(2) Współczesne migracje w Europie;
(3) Prawo i polityka migracyjna Polski;...
(4) Społeczności migranckie w Polsce;
(5) Emigracja i mobilność Polaków;
(6) Kontakt i komunikacja międzykulturowa.

Większość zajęć ma charakter seminariów, ćwiczeń i warsztatów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/programme/SP-WMM/…

Więcej informacji w załączonym folderze, na stronie www Ośrodka Badań nad Migracjami: http://www.migracje.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/, bezpośrednio przez kontakt telefoniczny: 22 659 74 11 lub mailowy: j.sarnowska@uw.edu.pl.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.