Zapraszamy do Gdańska na konferencję: Miasta integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo, która odbędzie się 29-30 czerwca w Gdańku. W programie liczne prelekcje i debaty z udziałem zagranicznych i polskich ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania jak wspierać proces integracji i zarządzać ryzykami związanymi z asymilacją, wykluczeniem i biedą, segregacją społeczną i konfliktem na tle etnicznym czy wyznaniowym, oraz jak zarządzać migracjami na poziomie lokalnym, tak aby przynosiły one korzyści zarówno samym migrantom jak i społeczeństwom przyjmującym . Podczas konferencji planowane jest podpisanie porozumienie w sprawie tworzenia lokalnych planów zarządzania migracjami w powiatach i gminach województwa pomorskiego a także włączenia integracji i migracji w strategię rozwoju województwa pomorskiego.
Ponadto, zostanie zainaugurowany zespół ds. migracji i integracji polskich miast zrzeszonych w ramach Unii Metropolii Polskich. Platforma niniejsza wspierana będzie przez IOM oraz UNHCR współorganizatorów konferencji. Konferencja organizowana jest przez Urząd Miasta Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Wsparcie Imigrantów i Imigrantek w partnerstwie z m.in. IOM, UNHCR, Unią Metropolii Miast Polskich. Program konferencji dostępny jest tutaj.

Rejestracja uczestnictwa: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/prasa/rejestracja,a,80701

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty podróży i noclegu należy pokryć we własnym zakresie.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.