The IOM Ukraine Counter-Trafficking (CT) Programme was launched in 1998, to support government and civil soviety efforts to combat trafficking in human beings and to ensure victims' access to assistance and justice.

 

More information about the programme can be found here.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.