Seminarium "Asystent międzykulturowy i pomoc nauczyciela w szkole" - 25 października 2016r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Asystent międzykulturowy i pomoc nauczyciela w szkole”, które odbędzie się dn. 25 października 2016 r. (w ...

Czytaj więcej

Prezentacja badań opinii społecznej: Postawy wobec cudzoziemców w Polsce

Czytaj więcej

Dialog na rzecz integracji: podejście wielowyznaniowe

Zachęcamy do zapoznania się z nową inicjatywą Fundacji Afryka Connect - "Dialog na rzecz integracji: podejście wielowyznaniowe". Wszystkich zainte ...

Czytaj więcej

Forum ukraińskich organizacji oraz inicjatyw migranckich „Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich działających w Polsce do udziału w forum ...

Czytaj więcej

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.