Smart Metropolia - Miasta Otwarte

Imigracja jest powszechnym i nieuniknionym procesem, w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił dość dynamiczny wzrost liczby imigrantów przybywa ...

Czytaj więcej

Kalendarz Platformy na 2016 rok

Kalendarz Platformy na 2016 rok

Czytaj więcej

Złote Wachlarze 2015

Ogromne gratulacje dla Laureatów oraz wszystkich Nominowanych! Mamy nadzieję, że staną się oni wzorem i inspiracją do działania dla innych. 

Czytaj więcej

Krajowa Konferencja Platformy

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji za aktywność i wkład! To były dwa dni ci ...

Czytaj więcej

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.