Złote Wachlarze 2015

Ogromne gratulacje dla Laureatów oraz wszystkich Nominowanych! Mamy nadzieję, że staną się oni wzorem i inspiracją do działania dla innych. 

Czytaj więcej

Krajowa Konferencja Platformy

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji za aktywność i wkład! To były dwa dni ci ...

Czytaj więcej

World Migration Report 2015 – już dostępny!

Opublikowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), Światowy Raport nt. Migracji 2015 (World Migration Report) pokazuje, że jedną z ...

Czytaj więcej

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.