Koordynatorka Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji:

Janina Owczarek
e-mail: jowczarek@iom.int
tel.: +48 22 53 89 106

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.