Aby zostać członkiem Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: http://bit.ly/1EN1Agb

Należy przy tym pamiętać, że wypełnienie formularza nie gwarantuje automatycznie członkostwa w Platformie, musi ono zostać potwierdzone przez koordynatora Platformy.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.